Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proposice 2011

 

I. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

1) Předpis

      Hraje se podle "Pravidel nohejbalu", v platnosti od 1. 1. 2007 a "Soutěžního řádu", který byl schválen na schůzi zástupců týmů. Výjimku tvoří počet dopadů míče, který byl pro okresní přebor stanoven na tři. V případě potřeby si mohou oddíly pravidla stáhnout z webové stránky ČNS - http://www.nohejbal.cz

2) Řízení soutěží

      Řídícím orgánem okresních mistrovských soutěží v nohejbale je Výkonný výbor Okresního svazu nohejbalu ve Vyškově (VV OSN). 

3) Náležitosti družstev

a) přihláška do soutěže;

b) soupiska družstva potvrzená VV OSN:

      - soupisku lze v průběhu soutěže doplnit do maximálního počtu 15 hráčů;

- hráč může startovat až po doplnění do soupisky, které provádí předseda VV OSN (uvádí se jméno, příjmení a datum narození), je nutné zaslat VV OSN originál soupisky k potvrzení;

- kontrola soupisky, případně totožnosti hráčů se provádí zásadně před zahájením utkání (provádějí vedoucí a kapitáni obou družstev). Totožnost hráčů se kontroluje po předložení občanského průkazu. 

4) Start v soutěži

      Před zahájením každého mistrovského utkání se předkládá soupiska družstva. Bez soupisky nesmí družstvo v utkání startovat a utkání je kontumováno. V utkání nesmí startovat hráč, který není řádně uveden na soupisce potvrzené V OSN a neprokáže svoji totožnost. U oddílu, který má v soutěžích dvě družstva platí, že hráči mohou být registrováni pouze na soupisce jednoho družstva.

Hráči registrovaní v soutěžích okresního přeboru mohou hostovat v utkáních krajské soutěže v souladu se stanovenými pravidly VV KSN.

 

 

5) Přestupy hráčů

      Přestupovat z jednoho oddílu do druhého lze jen na základě dohody mezi mateřským oddílem a novým oddílem. Bez souhlasu mateřského oddílu VV přestup hráče neschválí.

6) Systém soutěže

     Vzhledem k počtu přihlášených družstev se VV rozhodl organizovat okresní přebor dvoukolovým systémem každý s každým. Domácí oddíly mají právo si stanovit hrací den a čas v rozmezí Pá-17,00 až NE-10,00. Hraje se na 7 utkání (viz rozpis) a na 3 dopady. 

     Rozlosování  utkání bude provedeno VV OSN a rozesláno elektronicky.

 

Zkratka týmu

Oddíl

Hrací  termín

HOL

R.U.M NK Holubice

Pá – 17,30

PUS

NK Pustiměř

Ne – 10,00

MPA

TJ Sokol Moravské Prusy „A“

Ne – 10,00

MPB

TJ Sokol Moravské Prusy „B“

Ne – 10,00

HLU

TJ Sokol Hlubočany

Ne – 10,00

IVA

TJ Slovan Ivanovice na Hané  - NK Rozvíz

Ne – 10,00

VYS

Orel jednota VYŠKOV

Ne – 10,00

SLA

NK SLAVKOV

Ne – 10,00

7) Kritéria hodnocení

      O pořadí rozhoduje vyšší počet tabulkových bodů. Při rovnosti bodů na všech místech tabulky soutěže rozhoduje:

a) rozdíl tabulkových bodů ze vzájemných utkání (v případě  rovnosti bodů u 3 a více družstev rozhoduje umístění  v tabulce vzájemných utkání);

b) rozdíl zápasových bodů ze vzájemných utkání;

c) rozdíl setů ze vzájemných utkání;

d) rozdíl míčů ze vzájemných utkání.

8) Utkání  družstev

      Utkání  družstev tvoří vzájemné zápasy dvojic a trojic. Hraje se 5 zápasů dvojic a 2 zápasy trojic (sled zápasů dle předtisku "Zápisu o utkání"), do kterých staví družstvo trojice (druhá trojice musí být s minimálně jednou změnou od první trojice), dvě různé dvojice a kombinovaná nepárová dvojice. Nasazení hráčů do trojic nebo dvojic se nesmí v průběhu utkání měnit. Trojici tvoří maximálně 5 hráčů, dvojici maximálně 3 hráči. Je třeba dodržet pořadí zápasů dle předtisku "Zápisu o utkání". Zápasy dvojic a trojic se hrají na dva vítězné sety do 10 bodů (set končí 10. bodem). 

            Utkání je zahájeno v případě, že mužstva mají k dispozici alespoň čtyři hráče. Při nesplnění této podmínky je utkání kontumováno ve prospěch kompletního mužstva.
 

Bodování:      Vítězství                 2 body

                        Prohra                     0 bodů

                        Kontumace             -2 bod

1.

1D - 1D

2.

2D - 2D

3.

1T - 1T

4.

3D - 3D

5.

2T - 2T

6.

2D - 1D

7.

1D - 2D

            Do celkového hodnocení budou započteny bonifikace za umístění v turnajích okresního přeboru (turnaj dvojic a trojic). Podle pořadí budou přiděleny následující body:

první a druhé místo                                   dva body

třetí místo                                                 jeden bod.

Tato bonifikace bude přidělena pro jedno družstvo pouze jednou. To znamená, že pokud se družstvo umístí například na prvním a třetím místě, budou mu připočteny pouze dva body. Bod za třetí místo připadne čtvrtému družstvu.

 

9) Začátek utkání a odložení utkání

      Začátky utkání jsou dány hracími dny domácích oddílů a jsou uvedeny v části 6. Čekací doba je 30 minut. Pokud se družstvo v této čekací době na zápas nedostaví, je utkání v jeho neprospěch kontumováno. Utkání v jednotlivých kolech soutěže musí být sehráno nejpozději v poslední hrací den v týdnu (neděle). V případě odložení utkání pro nezpůsobilý terén hřiště, se družstva dohodnou na náhradním termínu konání utkání a ten sdělí VV (vyplněný zápis s podpisy zástupců obou družstev). V případě, že důvod odložení byl avizován dříve, zašle domácí oddíl e- mail cestou hostujícího oddílu předsedovi VV s odůvodněním odložení zápasu, nebo podá informaci telefonem (SMS).

Žádost o přeložení utkání z jiného důvodu musí být s odůvodněním zaslána předsedovi VV a oddílu předmětného zápasu nejméně 3 týdny před termínem utkání. Druhý oddíl své stanovisko zašle elektronickou cestou do 3 dnů od doručení. VV předá rozhodnutí do 7 dnů od tohoto vyjádření. 

Předehrávat utkání lze po vzájemné dohodě oddílů kdykoliv (termín není třeba hlásit VV). 

10) Hlášení  výsledků utkání

      Zápis o utkání musí být doručen 2. pracovní den, na e-mailovou adresu nohejbal.vyskov@seznam.cz po stanoveném termínu kola.

      Za odeslání zápisu o utkání a jeho správné vyplnění zodpovídá domácí oddíl. V případě nedoručení zápisu je utkání kontumováno v neprospěch domácího oddílu.

     Současně  z důvodu včasné informovanosti ukládáme povinnost domácímu oddílu zaslat v den konání utkání informace formou SMS v následující podobě:

číslo utkání dle rozpisu; kdo s kým; konečný stav; poměr setů a poměr míčů

formát SMS: XXX mezera XXX-XXX mezera X:X, mezera XX:XX, mezera XXX:XXX 

např. P09 HOL–IVA 5:0, 10:04, 150:085 

na telefonní  číslo +420777905970. Zkratky týmů jsou uvedeny v části 6. 

11) Nedostavení  se k utkání

      Kontumované  utkání bude potrestáno ztrátou 2 bodů z tabulky a soupeři budou přiznány 2 tabulkové body (zápasy 6:0, sety 12:0, míče 120:0).

Při neúčasti na okresních přeborech trojic a dvojic budou oddílu odejmuty dva body v hodnocení dlouhodobé soutěže za každý turnaj!!

12) Řízení utkání

      Utkání  řídí vždy dva rozhodčí, hlavní a čárový. Každé družstvo určuje jednoho do dvojice rozhodčích. První utkání řídí hlavní rozhodčí hostů a čárový domácích, funkce rozhodčích se mění každý zápas, tj. druhé utkání řídí hlavní rozhodčí domácích a čárový hostů. 

13) Finanční  náležitosti

      Všechny oddíly startují na vlastní náklady. Při zahájení soutěže složí každý oddíl částku 1 000,- Kč. Částka bude použita výborem pro zabezpečení chodu soutěže a turnajů.  

II. TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 

1) Vybavení  hřiště

- hřiště  musí odpovídat pravidlům nohejbalu a být vybaveno ukazatelem stavu zápasu;

- pořadatel utkání je povinen zabezpečit píšťalku. 

2) Zápis o utkání

- za předložení  a vyplnění zápisu odpovídá domácí družstvo;

- jako první  hlásí sestavu vždy domácí (jméno, příjmení hráčů);

- po skončení  utkání zkontrolují oba vedoucí zápis o utkání (správnost a bezchybnost údajů) a takto vyplněný zápis podepíší oba rozhodčí (zástupce domácích i hostí) a po nich trenéři a vedoucí obou družstev;

- originál zápisu o utkání zůstává domácím, kopie zápisu se vypisuje pro každý oddíl hostů. 

3) Hodnocení

      Výsledky utkání a průběžné tabulky mistrovské soutěže budou publikovány na internetových stránkách vyškovského nohejbalu:

http://www.nohejbal-vyskov.webnode.cz

 

4) Rozpis soutěží

      Rozpis soutěží je závazný pro všechna družstva startující  v soutěži řízených VV OSN ve Vyškově. Po vzájemné dohodě mohou družstva změnit místo konání vzájemných zápasů, domácí oddíl podle rozpisu je povinen informovat VV OSN.

 

 

R.U.M NK HOLUBICE

Roman DLABKA, Holubice 21, 683 51 Holubice,

mobil: 737 876 207,

e-mail: roman.dlabka@seznam.cz

hřiště - Sportovní areál Holubice

 

NK Dědice

Ondřej ŠIŠMA, Dukelská 637/26, 682 01 Vyškov,

mobil 604 177 942, 608 437 948

e-mail: nkdedice@email.cz, marek.kramar@volny.cz

hřiště – Stadion Vyškov

 

Nohejbalový klub PONĚTOVICE

Bořivoj ZEMAN, PONĚTOVICE 84, 664 51

mobil: 603 192 960,

e-mail: nohejbal.ponetovice@email.cz

hřiště – Výletiště u rybníka

 

Orel jednota VYŠKOV

Jaromír ZBOŘIL, Orel jednota Vyškov, Hřbitovní 6, 682 01 VYŠKOV,

mobil: 739 057 712

e-mail: Jaromir.z@email.cz

 hřiště – Hřbitovní 6 (za zámkem)

 

FK PUSTIMĚŘ

Pavel SMEJKAL, PUSTIMĚŘ 247, 683 21 PUSTIMĚŘ

mobil: 732 760 383,

e-mail: elektro.smejkal@seznam.cz

hřiště – Pustiměř – Za školou

 

TJ Sokol MORAVSKÉ PRUSY „A“

Roman PACÁK , Moravské Prusy 200, 682 01 VYŠKOV,

mobil: 776 752 162,

e-mail: ro68pru@seznam.cz

hřiště – sportovní areál

 

TJ Sokol MORAVSKÉ PRUSY „B“

Ing. Josef MOLITORIS, Moravské Prusy 148, 682 01 VYŠKOV,

mobil: 731 893 965

e-mail: josefmolitoris@seznam.cz

hřiště – sportovní areál


TJ Sokol HLUBOČANY

Ing. Kamil JABORNÍK, Kučerov 196, 682 01 VYŠKOV

mobil: 776 070 581,

e-mail: kamiljabornik@seznam.cz

hřiště – sportovní areál Hlubočany

 

TJ BLAŽOVICE

Radomír ŠAFRÁNEK, Blažovice 329, PSČ 664 08

mobil: 776 695 103

e-mail: radomirsafrc@seznam.cz

hřiště – u kulturního domu

 

TJ Slovan IVANOVICE na Hané – NK ROZVÍZ

Zdeněk TANGEL, Osvoboditelů 455, 683 23 IVANOVICE na Hané

mobil: 602 132 094

e-mail: zdenek.tangel@rwe.cz

hřiště – ulice Osvoboditelů – areál Rozvíz

 

TJ VELEŠOVICE

Roman MAZEL, Velešovice 328, 683 01 Rousínov

mobil: 723 249 207

e-mail: mailto:rmazel@mzm.cz

hřiště – kurty za mateřskou školkou

 

 

 

IV. Výbor okresního svazu nohejbalu

 

Předseda VV OSN                  Ing. Jaroslav NĚMEČEK

                                                Tyršova 21, 682 01 VYŠKOV

                                                mobil: 775 633 753

                                                e-mail: eljerry@seznam.cz

                       

 

Členové VV OSN                   Ing. Josef MOLITORIS

Moravské Prusy 148, 682 01 VYŠKOV

mobil: 731 893 965

                                                e-mail: josefmolitoris@seznam.cz

 

                                                Pavel SMEJKAL

                                               Pustiměř 247, 683 21 PUSTIMĚŘ

mobil: 732 760 383

e-mail: elektro.smejkal@seznam.cz